ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή είναι η Πολιτική μας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον GDPR και τους σχετικούς ελληνικούς νόμους. Η προστασία των δεδομένων σας είναι για μας πολύτιμη και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσεκτικά και με την υψηλότερη δυνατή προστασία. Δεσμευόμαστε και λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή. Εφαρμόζουμε με την πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων με βάση τα Πρότυπα του GDPR καθώς και τους σχετικούς ελληνικούς νόμους για την προστασία δεδομένων.

Ο επεξεργαστής και ο ελεγκτής των δεδομένων είναι: Θ.Κ. Σκαγιάς Α.Β.Ε.Ε. Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 4-6, 14568, Κρυονέρι, Αττικής, ή ηλεκτρονικά στο: privacy@skag.gr.

Αυτή η Πολιτική μας για την Προστασία Δεδομένων περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε, συλλέγουμε, διατηρούμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε περιορισμένο αριθμό μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προσώπων (όπως Email, όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.) που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, εγγράφονται στις εκδηλώσεις μας, στις καμπάνιες μας, στο ενημερωτικό δελτίο μας, στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας και τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες καθώς και τα συνδεδεμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση περιορισμένου αριθμού μη ευαίσθητων και μη κρίσιμων προσωπικών πληροφοριών σας, όπως ορίζονται στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, τις υπηρεσίες μας, τα προϊόντα μας, να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας κλπ. Επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε, διατηρούμε, χρησιμοποιούμε αυτό τον περιορισμένο αριθμό μη ευαίσθητων και μη κρίσιμων δεδομένων σας για να σας στέλνουμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, να σας ενημερώνουμε με τα τελευταία νέα μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τις εκδηλώσεις μας. Επίσης, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας και γενικά να διατηρούμε μια επικοινωνία μαζί μας και τέλος να μπορούμε να ανιχνεύσουμε πιθανές απάτες ή παράνομες ενέργειες και να διαχειριστούμε σωστά πιθανές τεχνικές προκλήσεις κλπ. Διατηρούμε δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Αναγνωρίζετε επίσης, ότι η εταιρεία μας ενδέχεται να τροποποιεί, να προσαρμόζει ή να ενημερώνει περιοδικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

1. Προσωπικά δεδομένα

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επομένως επεξεργαζόμαστε, διατηρούμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε μόνο περιορισμένο αριθμό μη ευαίσθητων και μη κρίσιμων προσωπικών δεδομένων μόνο εντός της εταιρείας μας. Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, τα συνδεδεμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το newsletter μας, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας κ.λπ. μας δίνετε τα δεδομένα σας εκουσίως και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας δώσατε (όπως Email, όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης κλπ.) αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο μας τα δώσατε.
Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν καμία μορφή εγγραφής, επιτρέποντάς σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, κάποιες υπηρεσίες ή τμήματα της ιστοσελίδας μας (π.χ. newsletter, εκδηλώσεις, campaigns, αγορά προϊόντων κλπ.) απαιτούν την εγγραφή και την παροχή περιορισμένου αριθμού προσωπικών δεδομένων, που είναι απαραίτητα για να προχωρήσετε στη χρήση τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν επιλέξετε να μη μας παρέχετε κάποια προσωπικά δεδομένα, που ζητήσαμε από εσάς, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας, να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες μας και μην μπορούμε να απαντήσουμε σε αιτήματά σας κ.λπ. Μπορούμε να συλλέξουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για να σας παράσχουμε υπηρεσίες, να σας χρεώσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες, που ζητήσατε ή αγοράσατε και να σας κοινοποιήσουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την εταιρεία μας.

2. Επικοινωνία μαζί μας μέσω Email / Online Πλατφόρμας / Τηλεφωνικά

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, ίσως χρειαστεί να συλλέξουμε κάποια προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την ημερομηνία γέννησής σας κλπ. Στις εταιρικές μας ηλεκτρονικές πλατφόρμες, στα εταιρικά μας Email, στα τηλεφωνικά μας κέντρα κλπ. δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από τρίτους οργανισμούς. Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα Mailchimp καθώς και την ιστοσελίδα μας για τις καμπάνιες μας με Email και την αποστολή του newsletter μας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Mailchimp εδώ: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Αποθηκεύουμε τις ως άνω πληροφορίες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αιτήματά σας, να εντοπίσουμε τάσεις και για σκοπούς επικοινωνίας καθώς και να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις και για τα νόμιμα συμφέροντά μας.

3. Μη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Δεν πουλάμε και δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός της εταιρείας μας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων καθώς και για συμβατικούς και λόγους εκ του νόμου. Διατηρούμε το δικαίωμα να μοιραστούμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες συνεργαζόμενες εταιρίες, συνεργάτες κλπ., που αποδέχονται να τα μεταχειριστούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και κυρίως στις περιπτώσεις που υπάρχει συμβατική ή νομική υποχρέωση. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, που ενεργούν για λογαριασμό μας για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν συνάψει συμφωνία με εμάς να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό, που δόθηκαν τα δεδομένα και να μην πωλούν ή να μην αποκαλύπτουν τα προσωπικά σας δεδομένα περαιτέρω σε τρίτους εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή επιτρέπεται από σύμβαση ή με βάση την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

4. Τα Δικαιώματα Δεδομένων σας

Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης βάσει του άρθρου 15 του GDPR, το δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του GDPR, το δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του GDPR, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του GDPR, το δικαίωμα σε αντίρρηση δυνάμει του άρθρου 21 του GDPR και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του GDPR.

Μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε και να διαλέξετε να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων μας ή να ζητήσετε να λησμονηθούν τα δεδομένα σας για μια χρονική περίοδο ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε ή για να μας ζητήσετε να σας ενημερώσουμε και να διορθώσουμε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε, να ξεχάσουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να διορθώσουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σας αποστέλλοντας μας ένα απλό Email, εκφράζοντας την επιθυμία σας στο Email: privacy@skag.gr. Αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε, να ξεχάσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα, να ενημερώσουμε, να διορθώσουμε, να σας δώσουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας και θα ανταποκριθούμε άμεσα. Λάβετε υπόψη ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, εάν είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με απαιτήσεις εκ του νόμου ή για την επίλυση διαφορών.

5. IP, Domain, Web Hosting Provider και Data Center Provider

Ο πάροχος διαδικτύου της εταιρείας μας είναι η εταιρεία Cosmote (Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Cosmote, https://www.cosmote.gr/fixed/en/corporate/cr/ypefthiniepixeirimatikothta/asfaleiakaiaporito) και η εταιρεία Vodafone Hellas(Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Vodafone, https://www.vodafone.co.uk/privacy). O πάροχος υπηρεσιών Domain και Web Hosting είναι η εταιρεία Forthnet SA (Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Forthnet, http://www.forthnet.gr/). Ο πάροχος του DataCenter της εταιρείας μας είναι η εταιρεία ATNET SA (Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ATNET, https://www.atnet.gr/Terms-Of-Use/en/). Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων των ως άνω εταιρειών.

6. Συνδεδεμένες ιστοσελίδες και social media

Για την καλύτερη εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας, η ιστοσελίδα μας συνδέεται με άλλες ιστοσελίδες (“Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες”) και με social media. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστοσελίδων ούτε μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων, δεν αφορά και δεν καλύπτει το περιεχόμενο συνδεδεμένων ιστοσελίδων που δεν είμαστε κύριοι ή δεν ελέγχουμε, εκτός και μόνο για το περιεχόμενο και τα δεδομένα των social media λογαριασμών, που ελέγxουμε και χρησιμοποιούμε. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες και τα socialmediaενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα επιπλέον εκείνων που συλλέγουμε στην ιστοσελίδα μας. Δεν συνιστούμε καμία από αυτές τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες ή τα social media, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα ή το περιεχόμενο που περιγράφονται ή προσφέρονται μέσω αυτών. Σας ενθαρρύνουμε να αναζητήσετε και να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων κάθε συνδεδεμένης ιστοσελίδας και social media, προκειμένου να κατανοήσετε πώς επεξεργάζονται, συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και προστατεύονται τα δεδομένα σας.

7. Χρήση του Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την βελτίωση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. Το “Google Analytics” είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google Inc. παρέχοντας λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πηγές επισκεψιμότητας και την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων. Το Google Analytics χρησιμοποιεί πολιτική “cookies” για να βοηθήσει στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική προστασίας δεδομένων του Google Analytics και της Google Inc. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google Inc. εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el= en.

8. Χρήση των Χαρτών Google

Χρησιμοποιούμε το Google Maps API για την οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία μας. Όταν χρησιμοποιείτε τους χάρτες Google, τα δεδομένα σας σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας τους από τον επισκέπτη συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από την Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google Maps, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας της Google. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Google Maps εδώ: https://support.google.com/accounts/answer/3024190.

9. Χρήση του Google AdWords

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία Google Conversion Tracking. Εάν φτάσατε στην ιστοσελίδα μας μέσω διαφήμισης που έχει τοποθετηθεί στο Google, το Google AdWords θα τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή σας. Το cookie για την υπηρεσία Google Conversion Trackingορίζεται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί στο Google. Αυτά τα cookies λήγουν μετά από 30 ημέρες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπική αναγνώριση. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί συγκεκριμένες υποσελίδες στην ιστοσελίδα μας και το cookie δεν έχει λήξει ακόμα, εμείς και η Google μπορούμε να εντοπίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε σε αυτήν τη σελίδα. Κάθε πελάτης του Google AdWords λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Επομένως, τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό πελατών του AdWords μέσω των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν με τη χρήση του cookie, χρησιμεύουν για τη δημιουργία στατιστικών για πελάτες του AdWords που έχουν επιλέξει την υπηρεσία Conversion Tracking. Ο πελάτης των Google Ads λαμβάνει τον συνολικό αριθμό χρηστών που κάνουν κλικ στη διαφήμισή του και μεταφέρθηκαν στην ιστοσελίδα του. Ωστόσο, δεν θα λάβουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώριση χρηστών.
Εάν δεν θέλετε να συναινέσετε στην παρακολούθηση „tracking“, μπορείτε να απορρίψετε τη ρύθμιση των cookies που απαιτούνται για αυτό – για παράδειγμα μέσω της ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης που απενεργοποιεί γενικά την αυτόματη ρύθμιση των cookies ή προσαρμόζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας, έτσι ώστε τα cookies από το “googleadservices.com” έχουν αποκλειστεί.
Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε τα opt-out cookie, αρκεί να μην θέλετε να καταγράφονται δεδομένα μετρήσεων. Αν έχετε διαγράψει όλα τα cookies από πρόγραμμα περιήγησής σας, θα χρειαστεί να επαναφέρετε το αντίστοιχο opt-out cookie εξαίρεσης. Για υποστήριξη σχετικά με το θέμα κάντε κλικ εδώ: https://support.google.com/adwords/answer/7687725?hl=el.

9. Ενσωματωμένα βίντεο από το YouTube

Μπορούμε να ενσωματώσουμε βίντεο από το YouTube στην ιστοσελίδα μας. Ο πάροχος του αντίστοιχου plug-in είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA94066, ΗΠΑ. Εάν επισκεφθείτε μια σελίδα με την προσθήκη YouTube, θα δημιουργηθεί μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Αυτό θα ενημερώσει το YouTube ποιες σελίδες επισκέπτεστε. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube μπορεί να ταυτοποιήσει με εσάς προσωπικά τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να το αποφύγετε αυτό, αποσυνδέοντας το λογαριασμό σας YouTube. Εάν ένα βίντεο YouTube αρχίσει να παίζει, ο πάροχος θα ορίσει cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών. Αν έχετε απενεργοποιήσει την αποθήκευση cookies για το πρόγραμμα διαφημίσεων Google, δεν χρειάζεται επίσης να επαναλάβετε το ίδιο για τα cookies, όταν βλέπετε βίντεο στο YouTube. Ωστόσο, το YouTube αποθηκεύει επίσης μη προσωπικές πληροφορίες χρήσης σε άλλα cookies. Εάν θέλετε να το αποφύγετε αυτό, θα πρέπει να αποκλείσετε την αποθήκευση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στο YouTube εδώ: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. Συνδεδεμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Plugins)

Μπορούμε να σας προσφέρουμε την επιλογή χρήσης συνδεδεμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media plugins) στην ιστοσελίδα μας. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα κουμπιά ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα ως γραφικά που περιέχουν έναν σύνδεσμο προς την αντίστοιχη ιστοσελίδα. Κάνοντας κλικ σε αυτό το γραφικό θα σας ανακατευθυνθούν στις υπηρεσίες του παρόχου του social media. Τα δεδομένα σας δεν θα σταλούν στον αντίστοιχο πάροχο μέχρι τότε. Εφόσον δεν κάνετε κλικ στο γραφικό, δεν θα υπάρξει καμία ανταλλαγή μεταξύ εσάς και του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων σας στα κοινωνικά δίκτυα μπορείτε να βρείτε στους αντίστοιχους όρους πολιτικής προστασίας δεδομένων του κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε ενσωματώσει στην ιστοσελίδα μας κουμπιά των ακόλουθων μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ).
Twitter Inc. (795 Folsom St. – Suite 600 – San Francisco, CA 94107, USA).
Linkedin Inc. (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA).
Instagram Inc. (181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA).
Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

11. Πολιτική cookies

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύει μία ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Δίνει τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα να θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (όπως σύνδεση, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις προβολής) για μια χρονική περίοδο, οπότε δεν χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά, όποτε επιστρέφετε στην ιστοσελίδα ή περιηγηθείτε από τη μία σελίδα στην άλλη. Ένα cookie μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με τη διάρκεια ζωής του και τον τομέα στον οποίο ανήκει. Με τη διάρκεια ζωής, ένα cookie είναι είτε ένα: cookie περιόδου λειτουργίας το οποίο διαγράφεται όταν ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης ή το μόνιμο cookie που παραμένει στον υπολογιστή / συσκευή του χρήστη για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Υπάρχουν γενικά τέσσερις λόγοι για τους οποίους ένα cookie μπορεί να αποθηκευτεί στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.
“Τα cookies που κάνουν την ιστοσελίδα να λειτουργεί σωστά για εσάς και σας επιτρέπουν να κάνετε χρήση των ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουμε“.
“Τα Cookies που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που στη συνέχεια ανώνυμα χρησιμοποιείται για να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο“.
“Τα Cookies που θυμούνται τις προτιμήσεις σας και κάνουν την ιστοσελίδα ευκολότερη στη χρήση για εσάς“.
“Τα cookies που τοποθετούνται από υπηρεσίες τρίτων και τα χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε τις πληροφορίες, που παρουσιάζουμε online. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο αυτών των cookies τρίτων”.

Πώς να ελέγξετε τα cookies
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να ελέγχετε εάν δέχονται cookies ή όχι. Οδηγίες για τη ρύθμιση των ρυθμίσεων cookie σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης διατίθενται από αυτές τις σελίδες:
Ρυθμίσεις cookie στον Internet Explorer
Ρυθμίσεις cookie στον Firefox
Ρυθμίσεις cookie στο Chrome
Ρυθμίσεις cookie στο Safari

12. Σκοπός της επεξεργασίας, της νομικής βάσης και των νόμιμων συμφερόντων

Τα παρακάτω ισχύουν για τα ανωτέρω:
Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων: Ασφαλής λειτουργία του δικτυακού τόπου καθώς και δυνατότητα στοχοθετημένης επικοινωνίας με τους πελάτες.
Νομική βάση: Άρθρο 6 παράγραφος 1) GDPR (έννομο συμφέρον)
Δικαιολογημένα συμφέροντα:
“Εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της ιστοσελίδας μας“.
“Βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας“.
“Συλλογή στατιστικών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας“.
“Επεξεργασία για σκοπούς ηλεκτρονικής ενημέρωσης των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών μας“.

13. Μεταβίβαση δεδομένων σε ξένες χώρες

Αν επεξεργαστούμε δεδομένα σε άλλες χώρες (δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή αυτό συμβαίνει κατά τη χρήση των υπηρεσιών τρίτων ή τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, αυτό θα γίνει μόνο με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών ή νόμιμων υποχρεώσεων μας, λόγω νομικής υποχρέωσης ή βάσει νόμιμων συμφερόντων μας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το GDPR βάσει ειδικών εγγυήσεων ή λόγω αντίστοιχων συμβατικών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

14. Ασφάλεια δεδομένων

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα, ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα. Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων που διατηρούμε στα αρχεία μας από απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή.
Για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής κρυπτογράφησης (όπως SSL) μέσω HTTPS.
Δυστυχώς, καμία εταιρεία ή υπηρεσία δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρη ασφάλεια, μη εξουσιοδοτημένη είσοδο ή χρήση, αποτυχία υλικού ή λογισμικού και άλλους παράγοντες, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων χρήστη ανά πάσα στιγμή.

15. Δεν υπάρχει ευθύνη για μη διαθεσιμότητα

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν εάν οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που διαφημίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμα.

16. Ευθύνη πελάτη / χρήστη

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε, ότι ο υπολογιστής σας προστατεύεται από ιούς. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες δεδομένων, που ενδέχεται να υποστείτε λόγω της πρόσβασης και της λήψης πληροφοριών από αυτήν την ιστοσελίδα.

17. Δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα παιδιών

Δεν συλλέγουμε και δεν ζητάμε προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μην επιχειρήσετε να καταχωρίσετε ή να στείλετε προσωπικά δεδομένα για εσάς. Εάν μάθουμε, ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από ένα παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αμέσως.

18. Επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε και να προσαρμόζουμε αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων τόσο συχνά ώστε να πληρεί πάντα την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες μας. Βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας, επομένως ίσως χρειαστεί να ενημερώσουμε την πολιτική προστασίας δεδομένων μας πάντα σύμφωνα με το GDPR, άλλους κανονισμούς της ΕΕ και τους ελληνικούς νόμους. Μπορείτε να δείτε πότε ενημερώθηκε για τελευταία φορά αυτή η πολιτική ελέγχοντας την ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτού του μενού αυτής της σελίδας.

19. Σε περίπτωση περαιτέρω πληροφοριών ή αιτήματος σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή αίτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Email: privacy@skag.gr.